Koranen kommenteret

905 sider
Pris inkl. moms: 129,- plus forsendelse

Signerede eksemplarer tilsendes, kontakt 

For første gang foreligger Koranen på dansk med kommentarer hentet fra nogle af de mest betydningsfulde muslimske lærde samt fra de overleverede islamiske traditioner, der er knyttet til så godt som hvert eneste vers i Koranen. De 114 kapitler er desuden placeret i den rækkefølge, som Muhammed ifølge islamisk tradition modtog sine åbenbaringer i, så Koranen her fremstår som en fortløbende fortælling. Med KORANEN KOMMENTERET kan muslimernes hellige bog læses og forstås også af den forudsætningsløse læser.
Over en milliard mennesker bekender sig her fjorten hundrede år efter Koranens tilblivelse til muslimernes hellige bog, hvori Gud taler til profeten Muhammed om livet på jorden – og ikke mindst om livet derefter. Med KORANEN KOMMENTERET venter der den læser, der er nysgerrig over for verdens næststørste religion, en helt usædvanlig mulighed for at få indsigt i en af vor tids vigtigste bøger og forstå nogle af islams mange facetter.
Over 1000 noter henviser til sunna, hadith og sira (Profeten Muhammeds sædvane, udtalelser og levnedsbeskrivelse). Hertil kommer noter ved de vers, der er mest omstridte blandt sunnimuslimer, vers, der tolkes afgørende forskelligt af sunni- hhv. shiamuslimer, samt vers, der er centrale for sufier og ahmadiyyaer. I enkelte tilfælde bringes også vigtige kommentarer fra vestlige islamforskere. Bogen er derudover forsynet med grundigt forord om Koranens tilblivelse, en redegørelse for Koranens kronologi, en tidslinje over Muhammeds liv, register samt kommenteret litteraturliste.

webdesign:yes-yes.dk