9788793141551

Æbleæventyret
Forfatter: Kåre Bluitgen
Illustrationer: Mette Marcussen
32 sider
248 kr.

Æbleæventyret er et fabulerende moderne politisk eventyr om et omstridt æble og en prinsesses higen efter opmærksomhed og anerkendelse. Æbleæventyret er en rejse fra Paradis gennem græsk og nordisk mytologi videre til eventyret om Snehvide og med et nutidigt besøg hos en techgigant. For til sidst at vende tilbage til eller nå frem til et måske gudsforladt paradis med kærnehus, selvindsigt og kærlighed.
Illustrationerne er blyantstreg, skraveringer i grafisk udtryk samt blandede teksturer i forskellige farveholdninger.
Æbleæventyret er også en kritisk kommentar til et nutidigt idealsamfund, hvor skønhedsforbilleder og tidlig konkurrence nemt kan blive for stor en del af børns liv.

Uønsket
90 sider
128 kr.

Er Marina måske ikke ligesom de andre? Gør hun ikke sit bedste, prøver hun ikke af alle kræfter?
Så tæt på. Og så katastrofen.
Hvordan kan de gøre det?

Uønsket er en historie om håb og håndbold og om at have nogen, der holder én i hånden. Uønsket er også en ungdomsroman om livet for de unge asylansøgere, der kæmper for et ophold i Danmark, men som bliver afvist.

Den hemmelige leg
Forfatter: Kåre Bluitgen

Illustrationer: Mette Marcussen
32 sider
148 kr.

 

Magnus og Adam er bedste venner. Men en dag leger de en leg, Magnus’ far og mor ikke bryder sig om. Og så lukker alle døre sig. Det hele bliver mørkt og trist. Og Magnus føler sig helt alene. Men da det er allermørkest, er der en dør, som åbner sig.

En samtalebilledbog om leg, fantasi og seksualitet. Om børns ret til privatliv og selvbestemmelse, når det gælder deres egen krop, og om de flydende grænser for forældres omsorg versus overskridelse af barnets grænser.

 

Koranen kommenteret

905 sider
Pris inkl. moms: 149,-

Signerede eksemplarer tilsendes, kontakt 

For første gang foreligger Koranen på dansk med kommentarer hentet fra nogle af de mest betydningsfulde muslimske lærde samt fra de overleverede islamiske traditioner, der er knyttet til så godt som hvert eneste vers i Koranen. De 114 kapitler er desuden placeret i den rækkefølge, som Muhammed ifølge islamisk tradition modtog sine åbenbaringer i, så Koranen her fremstår som en fortløbende fortælling. Med KORANEN KOMMENTERET kan muslimernes hellige bog læses og forstås også af den forudsætningsløse læser.
Over en milliard mennesker bekender sig her fjorten hundrede år efter Koranens tilblivelse til muslimernes hellige bog, hvori Gud taler til profeten Muhammed om livet på jorden – og ikke mindst om livet derefter. Med KORANEN KOMMENTERET venter der den læser, der er nysgerrig over for verdens næststørste religion, en helt usædvanlig mulighed for at få indsigt i en af vor tids vigtigste bøger og forstå nogle af islams mange facetter.
Over 1000 noter henviser til sunna, hadith og sira (Profeten Muhammeds sædvane, udtalelser og levnedsbeskrivelse). Hertil kommer noter ved de vers, der er mest omstridte blandt sunnimuslimer, vers, der tolkes afgørende forskelligt af sunni- hhv. shiamuslimer, samt vers, der er centrale for sufier og ahmadiyyaer. I enkelte tilfælde bringes også vigtige kommentarer fra vestlige islamforskere. Bogen er derudover forsynet med grundigt forord om Koranens tilblivelse, en redegørelse for Koranens kronologi, en tidslinje over Muhammeds liv, register samt kommenteret litteraturliste.

Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong Un
754 sider
199 kr. inkl. forsendelse

Mail til:

Nordkorea er ubetinget verdens mest lukkede land, alligevel er det lykkedes forfatteren Kåre Bluitgen at bo og rejse i landet i over en måned og besøge mennesker, institutioner og steder, ganske få udlændinge før har oplevet.
Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong Un kommer som den første bog på dansk rundt om mange aspekter ved det nordkoreanske samfund fra det historiske til de aktuelle tendenser i retning af religiøs tolerance, forbrugerisme og hastige økonomiske liberaliseringer. Kom med til frisøren i et land, der siges at have påtvungne frisurer, til fodboldlandskamp og på besøg hos et oppositionsparti. Og kom med til det enorme kunstakademi, forarmede landbrug og fabrikker, der står stille på grund af strømsvigt. Forfatteren har også besøgt fjerntliggende provinser, deltaget i en kristen gudstjeneste og verdens største militærparade, mødt buddhistiske munke og landets handicappede, der for få år siden officielt ikke eksisterede.
Det er lykkedes at samle en række unikke indtryk, der viser, i hvor høj grad koreanske religioner har indflydelse på det nuværende regime, og hvordan tusinde år gamle traditioner betyder langt mere end europæiske ideer som kommunisme og individualisme. Bogen afdækker også, at styret ikke er irrationelt, som det ofte opfattes i Vesten, men tværtimod er dygtigt til at opnå gevinster ved højt spil i forhold til en omverden, der på grund af uvidenhed ofte ser ud til at blive taget ved næsen.

"Bluitgen har en fabelagtig observationsevne også i omgivelser, der er så krævede som i dette hjørne af verden. En sand gyser fra det virkelige liv." (Udvikling, DANIDA)

"Det er en fantastisk bog. Velskrevet og fængende. Man kan være enig eller uenig i Bluitgens politiske betragtninger, men ikke et afsnit er overflødigt." (Bogvægten)

"Imponerende, velskrevet, informativ, underholdende." (Jyllands-Posten)

"Altid kontroversielle Kåre Bluitgen beskriver Nordkorea med en enestående og frygtløs tilbagelænethed befriet for fordømmelser. En bedrift." (Politiken)

"Boken ger en utförlig och mångfasetterad bild ... och är klart läsvärd." (Orientaliska Studier, Stockholms Universitet)

9788793141469

Den daglige kærlighed
Digte af Maria Wine
55 sider
150 kr.

Maria Wine (1912-2003) var dansker og er berømt i Sverige for sine 32 digtsamlinger og kendt og elsket som Bryllups-digteren, der ofte citeres for "Den daglige kærlighed" og "Elsk mig - men kom ikke for nær".
Maria Wine skriver om smerten ved kærlighedens en-, to- og tresomhed samt angsten i et livslangt seksuelt frit ægteskab, som hun selv levede i med den svenske forfatter Artur Lundkvist. Hendes modernistiske digte er vævet sammen med temaer om kvindelighedens kraft og svaghed, sorgen over knuste forventninger og balancen mellem depression og den hvide pilles magt.
Maria Wine er på en gang tidløs og nådesløs.
Det er første gang, hendes digte udkommer på hendes eget modersmål.
Forord og oversættelse ved Benedicte Riis.

Undervisningsmateriale til gymnasier m.m. i pdf kan købes for 80 kr. ved henvendelse til

Lyt her til digtet Jeg ville så gerne, som Simon Krebs og Søren Okholm har komponeret og spiller, og som Line Marianne Sørensen læser op: her   

 

Blixenprisen 2016: Den Bedste Bog

760 sider
149 kr. for signeret eksemplar inkl. forsendelse.

Mail til:

"Fremragende satirisk roman om islams besværlige og måske endnu ikke overståede fødsel." Weekendavisen

I utakt med tidsånden er Den Bedste Bog noget så sjældent som en religionssatire. Og dertil en pudseløjerlig hybrid af roman, komedie og åbenbaring, og derfor både uforudsigelig, huldsalig og til tider temmelig kedelig.
600-tallets store religioner bringes sammen i Mekka. Købmænd, digtere, slaver og profeter mødes og frastødes, retfærdige og uretfærdige tørner sammen, og intolerancen tager livtag med tolerancen. En burlesk, satirisk og alvorsfuld roman. Det er også en fortælling om klassekamp, racisme og religiøs dårskab, som disse velkendte fænomener udspillede sig i ørkenbyerne Mekka og Medina for længe, længe siden, Og måske lidt i dag og globalt.
Alle prøver at få en mening ud af tilværelsen, og deres veje og klinger krydses, og enklere bliver det ikke af, at mangfoldigheden af sekter besidder den bedste bog. Eftersom det ikke er den samme.
Og måske er Den Bedste Bog blot verdens længste gravskrift over en tid, en digterisk frihed eller en blåøjet udøver af faget.

DEN BEDSTE BOG udkommer i to versioner med undertitlerne Sandheden (ISBN 978-87-93141-08-7) og Løgnen (ISBN 978-87-93141-09-4). Forskellen i selve brødteksten er dog til at overse, hvilket er i pagt med fortællingens ånd. DEN BEDSTE BOG udsendes samtidig som e-bog (ISBN 978-87-93141-12-4).

The Koran and the life of the Prophet Muhammad

E-book (268 pages)

To buy the book mail  or buy the book here

Biography for the whole family based on the Koran and the first Islamic accounts of the prophet Muhammad’s life. It tells of the time before the prophet’s birth, his upbringing and prophetic calling. The migration from Mecca to Medina became a turning point in Muhammad’s life and world history. Muhammad founded his new religion there and the biography traces his life as the head of the family, statesman and military commander.
“The moment Amina conceived Muhammad it was as if she were in another world. In an extraordinarily bright burst of light, she saw the castles in Busra in Syria, many days’ journey away. And all the camels in and around Mecca whispered to one another that a future leader had been conceived.
Whilst she was pregnant, Amina heard a voice saying: ”You are carrying the ruler of your people, call him Muhammad.”
And when Muhammad was born, the Shah of Persia’s palace shook. The holy fire, which had burnt for thousands of years, was suddenly extinguished. And in a vision, the Persians’ highest priest saw camels bolting, racing wildly followed by Arab horses.
In Medina, one of the Jews shouted from the highest tower of a fort: ”Tonight a star has risen in the sky and beneath it Muhammad has been born!””

Karen Jeppe. Et lys i rædslens mørke – et folks kamp
48 sider
128 kr. inkl. forsendelse

Da Karen blev født, troede lægen ikke, at den lille, svage pige ville overleve. Men det gjorde hun. Og som voksen blev hun vidne til et forfærdeligt folkedrab. I 1915 blev over en million armeniere myrdet. Karen Jeppe levede blandt dem. Og prøvede at redde så mange som muligt.
Historien om Karen Jeppe er barsk. Men det er også historien om en dansk kvindes kamp mod had og racisme.
Og om tro på håb og kærlighed.

Lykkelandet

464 sider
Pris incl. forsendelse: 118,-

Året er 1339, da romanens Niels Ebbesen opsiger sin troskabsed til den holstenske grev Gerhard og drager hjem til Nørrejylland gennem et Danmark, der er hærget og udplyndret af tyske lejetropper. Godt et halvt år senere, 1. april 1340, skal væbnerens og grevens veje atter krydses, denne gang i Randers og med fatale konsekvenser for den kullede greve.
Lykkelandet er en beretning om en af Danmarkshistoriens mest gådefulde helteskikkelser, Niels Ebbesen, der med en lille håndfuld mænd tager kampen op mod de udenlandske tropper og stiller sig i spidsen for en bondehær, der har ladet sig tænde af stærke drømme i en kongeløs tid.
Omkring den oprørske væbner udfoldes et myldrende middelalderligt sceneri, hvor almindelige menneskers tilværelse er styret af lige dele kristentro og folketro, af lige dele afsavn i det jordiske liv og forhåbninger til det himmelske. Der er præster, der har svært ved at holde sig på forordningernes smalle sti, og der er kvinder, der villigt lægger alt timeligt bag sig; der er lokkende friller, der er gøglere, omrejsende helbredere og dommedagsprædikanter; der er fattigdom og dyb nød, og under det hele lever drømmen om, at livet måske kan blive lykkeligere, end det er.

Lykkelandet er vinder af romankonkurrencen udskrevet af Niels Ebbesen Foreningen

Antologi fra Forlaget Tøkk:

Fimbulsommer. Noveller om klima, miljø og forbrug
Forfattere: Martin Petersen, Trine Andersen, Glenn Ringtved, Jesper Wung-Sung, Line Knutzon, Kenneth Bøgh Andersen, Lise Bidstrup, Nanna Gyldenkærne, Kåre Bluitgen
Illustrationer: Mette Marcussen
Pris inkl. moms: 49,-
(+ forsendelse)

”Der skal komme en fimbulsommer, som skal vare i tre år med hede briser af kultveilte og ultraviolette solstråler. Og så: Jorden skal sættes i brand og synke i oceanet!”
Hvad hvis vi tænker så meget på her og nu, at vi sætter fremtiden på spil? Og hvad med vores efterkommere, der må nøjes de rester af fremtid, som vi levner til dem? Hvad hvis naturen mister tålmodigheden med menneskene, og jætterne vender tilbage?
Det er nogle af de spørgsmål, der stilles i bogens otte historier om klima, miljø og forbrug.

In His Name

Forfatter og illustrator: Thomas Knarvik
Pris inkl. moms og forsendelse
(i Danmark): 159 kr.

In His Name er en tegneserie om religion. Og retten til at kritisere den. Som det hedder i forordet: Som karikaturtegner med muslimsk baggrund har jeg ikke haft let adgang til at vise mine billeder frem for offentligheden. Men fornylig fik jeg en e-mail fra den norske kunstner Thomas Knarvik, der havde set mine værker, og vi blev enige om at lave noget sammen. Vi lever i en tid, hvor satiretegnere myrdes, udstillinger lukkes, og ytringsfriheden indskrænkes, fordi der er fare for at ’såre religiøse følelser’ og derved fremprovokere voldsreaktioner. Vores metode er måske beskidt og banal. Men det bliver den kun, fordi den er et svar på de beskidte og banale overgreb, som begås i religionens navn. Vores hjerter banker for alle, der bliver ofre for overtro og undertrykkelse.

Teksten er på engelsk.

Mail til:

Pilskalde Skildpadde

Forfatter: Kåre Bluitgen
Illustrationer: Sissan Richardt
Pris inkl. moms: 99,-
(15,- ved afhentning på forlaget)

Når den velmente tryghed bliver for snærende, må det farlige opsøges. Skildpadde Skildvagt er elsket af far og mor, men der er ikke meget rum til at udforske verden sammen med vennerne. Og så er der ikke mange andre muligheder end at bryde ud med følelsen af både at være lidt mere nøgen og have lidt mere fod på tingene.
Pilskalde Skildpadde er Sissan Richardts debut som billedbogsillustrator. Sissan Richardt har tegnet både til blade og aviser og lavet bogomslag, malerier og grafisk design, siden hun blev uddannet som illustrator fra Designskolen Kolding i 2006. (Se www.sissan.dk)
Bagsidens tekst:
Lille Skildvagt Skildpadde er født i sit skjold af sikkerhed. Der er bare lige det, at han ikke kan danse og klatre og blive kildet på maven. Men så gør han det eneste, han ikke må for far og mor.

To billedbøger fra Forlaget Tøkk:

Løgsuppe til Tiden
Forfatter: Kåre Bluitgen
Illustrationer: Mette Marcussen

Pris inkl. moms: 99,- (15,- ved afhentning på forlaget)

Kvalitetstid kalder de voksne ofte den tid, der bliver til overs til børnene. Det ord kender Max ikke, og han får en lektie i ikke på nogen måde at spilde tiden, som også går hen over hans hoved. For Max har en fornemmelse af, at det fornemste besøg altid kommer belejligt, for det opsøges, gribes og fastholdes.
Løgsuppe til Tiden er en billedbog både til lytteren og oplæseren.
Illustrationerne i Løgsuppe til Tiden er blevet til før teksten. Denne omvendte tilblivel­sesform for en billedbog har givet et spændende arbejdsforløb for begge parter. Tegning­erne er udtrykt i et grafisk billedsprog med en enkel farveholdning med hoved­vægten på den sorte streg og de sort/hvide kontraster.
Mette Marcussen har illustreret flere billed- og børnebøger samt lavet omslag, blad­tegninger m.m.
Bagsidens tekst:
Der skal pilles og hakkes løg og fejes skår op, og Max må rubbe fingrene for at nå det hele. Gæsten er nemlig så fornem, at alt må være klar. Og Max piller og hakker og fejer, men måske er han i virkeligheden den, der bedst kender netop denne gæst på forhånd?

webdesign:yes-yes.dk